Eläintarvikekauppa.fi

Royal Canin muut tuotteet koirille

Koiran ravitsemuksellisia tarpeita vastaava ruokavalio

Koiralla on erityisiä, lajikohtaisia ravitsemustarpeita kuten kissallakin. Koiran tulee saada ruoastaan päivittäin kaikki sen tarvitsemat ravintoaineet (50-70) oikeassa suhteessa toisiinsa. Ravintoaineiden tarpeeseen ja niiden keskinäisiin suhteisiin vaikuttavat mm. koiran rotu, koko, ikä, fysiologinen tila ja aktiivisuustaso.  Health Nutrition -ruokavalioiden tavoitteena on tarjota jokaiselle koiralle mahdollisimman yksilöllistä ravintoa, joka vastaa sen sen ravitsemustarpeita mahdollisimman tarkasti.

Koiran suoliston bakteerikanta on huomattavasti yksipuolisempi ja 1000 kertaa vähemmän tiheä kuin kaikkiruokaisen ihmisen, jonka elimistö on sopeutunut paremmin monipuoliseen ruokavalioon. Tästä ja monista muista syistä johtuen koiralle ei sovellu sama ruoka kuin meille ihmisille. Myöskään kissan ruoka ei vastaa koiran lajikohtaisiin tarpeisiin.

Koiran lajityypilliset ravitsemukselliset tarpeet

Jotta koira pysyy hyvässä kunnossa ja energisenä koko elämänsä ajan, sen ruokavalion tulee kattaa kaikki sen ravitsemukselliset tarpeet niin, ettei se saa mitään ravintoainetta liikaa tai liian vähän. Health Nutrition -ruokavaliot kattavat kaikki koiran rodusta, koosta, iästä, fysiologisesta tilasta (steriloitu/steriloimaton), erityisistä herkkyysalueista ja aktiivisuudesta riippuvat ravitsemustarpeet. Erilaisia koirarotuja on lähes 400 ja niillä kaikilla on erilaiset tarpeet. Lisäksi koirien tarpeissa on yksilöllisiä eroja.

Koon mukaan

Eri koirarotujen väliset koko- ja painoerot ovat eläinkunnan lajien keskuudessa suurimpien joukossa. Koiran koko voi vaihdella yhdestä kilosta (chihuahua) aina yli 100 kiloon asti (bernhardilainen). Tämä suuri kokovaihtelu aiheuttaa sen, että rotujen välillä on suuria morfologisia, fysiologisia, aineenvaihdunnallisia ja käytökseen liittyviä eroja, jotka vaikuttavat koiran terveyteen ja sen ravitsemuksellisiin tarpeisiin. Mitä painavampi täysikasvuinen koira on, sitä vähemmän energiaa se tarvitsee painokiloa kohti. Vastaavasti pienikokoinen koira tarvitsee ruokaa, jonka energiatiheys on suurempi kuin keskikokoisen koiran ruoassa. Suurilla aikuisilla koirilla ruoan suurempi energiatiheys mahdollistaa annoskoon pienentämisen, mikä vähentää sen herkkään ruoansulatusjärjestelmään kohdistuvaa rasitusta. Samalla ruoan valkuaisaine-, kivennäisaine- ja vitamiinipitoisuuksien tiheyden tulee nousta vastaavasti. Nappulanmuodon ja pintarakenteen tulee puolestaan ottaa huomioon koiran leukojen koko, muoto ja voimakkuus. Oikean kokoinen ja -muotoinen nappula helpottavat ruokaan tarttumista ja sen pureksimista.

Aktiivisuuden, elämäntavan ja fysiologisen tilan mukaan

Työkoiran, esimerkiksi metsästys- tai pelastuskoiran, ravintotarpeet eivät ole samanlaiset kuin kaupunkikoiran, joka käy hihnassa lenkillä pari kertaa päivässä. Myös saman rodun työkoiran ja toisaalta näyttelykoiran välisissä ravintotarpeissa voi olla suuriakin eroja.

Kantava narttu tarvitsee tavallista enemmän valkuaisaineita, energiaa ja kivennäisaineita jo tiineyden 6. viikolta alkaen. Myöhemmin imetysvaiheessa sen ravitsemukselliset tarpeet kasvavat jälleen maidontuotannon vuoksi. 25 kiloa painavan, kuusi pentua synnyttäneen nartun maidontuotanto on suurimmillaan, kun pennut ovat noin kolmen viikon ikäisiä. Tällöin narttu tuottaa n. 2 litraa maitoa päivässä. Näihin ravitsemuksellisiin tarpeisiin vastaa erityisesti kantavalle ja imettävälle nartulle tarkoitettu Health Nutrition- ruokavalio.

Noin kolmasosa eurooppalaisista koirista on steriloitu (nartut) tai kastroitu (urokset). Toimenpiteellä tiedetään olevan monia positiivisia vaikutuksia koiran terveyteen ja käyttäytymiseen. Leikkaus esimerkiksi vähentää tai poistaa kokonaan useiden sairauksien, kuten eturauhasen liikakasvun tai kohtutulehduksen riskin. Narttukoirien kohdalla sterilaatio lopettaa juoksuajat ja ei-toivotut tiineydet sekä hankalat valeraskausoireet. Uroskoirat puolestaan muuttuvat usein vähemmän aggressiivisimmiksi ja turha kiinnostus narttukoiria kohtaan hiipuu.Yleisin haittavaikutus on leikatun koiran taipumus lihomiseen. Tämä johtuu koiran energiantarpeen vähenemisestä ja toisaalta ruokahalun kasvamisesta. Tämän saavat aikaan muutokset koiran perusaineenvaihdunnassa ja spontaanin aktiivisuuden väheneminen. Koiran ruokavalioon onkin  leikkauksen jälkeen syytä kiinnittää huomiota ja vaihtaa se tarvittaessa kevyempään, leikatulle koiralle tarkoitettuun Health Nutrition- ruokavalioon. Painonhallinta on helpompaa kuin kertyneen ylipainon pudottaminen.

Monet, varsinkin pienikokoiset koirat elävät lähes yksinomaan kaupunkiolosuhteissa ja viettävät aikansa lähinnä sisätiloissa. Tällaisilla koirilla ylipainon riski on suurimmillaan. Kun pienelle koiralle annetaan erityisesti sisätiloissa asuville Mini-koirille tarkoitettua Health Nutrition -ruokavaliota oikein annosteltuna, voidaan ehkäistä ylipainon riski ja ottaa huomioon muut pienten koirien erityistarpeet, kuten taipumus ummetukseen sekä hammaskiven kertymiseen. Makupaloja tulee antaa vain, jos ne sopivat koiran ruokavalioon ja jos ne muistetaan huomioida koiran päivittäisessä ruoka-annoksessa.

Koiran energiantarve vaihtelee myös vuodenajan, elämäntyylin ja -tilanteen mukaan. Lisäksi esimerkiksi ulkokoirilla on ravitsemukseen liittyviä erityistarpeita, samoin karvattomilla koirilla. 

Iän mukaan

Pentuvaiheen jälkeen koira saavuttaa täysikasvuisuuden, jolloin ikääntymisen merkkejä ei vielä ole havaittavissa. Tässä elämänvaiheessa koiralle voi valita Health Nutrition -ruokavalion, joka vastaa aikuisen koiran ravitsemuksellisiin tarpeisiin. Ruokavaliolla voidaan vastata myös tiettyihin erityistarpeisiin, kuten herkkävatsaisuuteen. Ikääntymisen merkit alkavat koiran kehossa jo ennen kuin ne ovat havaittavissa. Ikääntyvän koiran ruokavalio auttaa sitä taistelemaan ikääntymisen merkkejä vastaan ja säilyttämään elinvoimaisuutensa.

Kun koira on saavuttanut 75 - 80 % odotettavissa olevasta eliniästään, sitä voidaan alkaa pitää iäkkäänä. Health Nutrition -ruokavalion avulla voi auttaa ennaltaehkäisemään monia kroonisia sairauksia tai helpottaa niiden kliinisiä oireita. Oikein annosteltuina E- ja C-vitamiini, tauriini, luteiini ja beetakaroteeni tukevat ikääntyvän koiran immuunipuolustusta. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ja purasruohoöljyn omega-6-rasvahapot edistävät ihon ja turkin hyvinvointia.

Ikääntyvät koiratkaan eivät kaikki ole samanlaisia. Hyväkuntoisen ikääntyvän koiran ruokavalion tulee olla erilainen kuin sairauksista kärsivän koiran. Säännölliset eläinlääkärin tarkastukset ovat erittäin tärkeitä. Niissä voidaan havaita esimerkiksi munuaisten tai sydämen vajaatoiminta jo hyvissä ajoin ja helpottaa koiran oloa ja jopa pidentää sen eliniän odotetta.


© Elaintarvikekauppa.fi 2018 Rekisteriseloste