Eläintarvikekauppa.fi

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §        

1 Rekisterinpitäjä Nimi Saiju Tmi (Y-tunnus 1703917-1)

Muut yhteystiedot puhelin 050 467 4959

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Saija Pajakoski saija.pajakoski@elisanet.fi  

3 Rekisterin nimi 

Asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus             

Rekisteriin tallennetaan Saiju Tmi:n asiakassuhteen elinkaarenaikana olennaisia ja välttämättömiä asiakassuhdetta koskevia asiakas- ja henkilötietoja. 

Saiju Tmi käsittelee henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja palveluiden kehittämiseen kuten verkkopalvelut tai asiakasohjelma.  Saiju Tmi käyttää henkilötietoja myös asiakaspalautteen käsittelyyn ja siihen vastaamiseen  

5 Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää asiakkaan perustiedot sekä tiedot asiakkaan yhteyshenkilöistä.

 Asiakkaan perustietoihin liittyvät tiedot ovat muun muassa:

 - Asiakkaan nimi

- Y-tunnus

- Asiakasnumero

- Osoitetiedot

 Asiakkaan yhteyshenkilöihin liittyvät tiedot ovat muun muassa:

- Etu- ja sukunimi

- Yhteysosoite

- Matkapuhelinnumero

- Sähköpostiosoite

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Saiju Tmi kerää henkilötiedot pääasiassa Asiakkaalta itseltään esimerkiksi, kun Asiakas rekisteröityy eri palvelukanavissa.

 

7 Tietojen säännön mukaiset luovutukset 

Annettuja tietoja käytetään yrityksen sisällä. Saiju Tmi ei luovuta henkilötietoja eteenpäin kolmansille osapuolille ilman perusteltua liiketoimintaan liittyvää syytä ja erillistä sopimusta.

 Yhtiö voi luovuttaa tiettyjä asiakastietoja mahdollisille edustajille ja alihankkijoille, jotka tarjoavat yritykselle palveluita, joissa asiakastietoja on käsiteltävä. Lisäksi yhtiö voi luovuttaa tietoja muille yrityksille liiketoimiensa tai liiketoiminnan kaupan yhteydessä.  

 Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten tarpeisiin lakiin perustuvien määräysten perusteella.

 Muutoin yhtiö ei luovuta tallennettuja tietoja kolmansille osapuolille ilman erillistä sopimusta.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle   

Asiakas- ja henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet 

A Manuaalinen aineisto: Mahdollisesti tulostetuista asiakastiedoista huolehtivat tietokannan oikeutetut käyttäjät annettujen tietosuojaohjeiden mukaisesti. Tulosteita säilytetään ja ne tuhotaan asianmukaisesti.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot Palveluntarjoajan tietokanta ja tiedostot on suojattu sähköisessä liiketoiminnassa tavanomaisilla teknisillä menetelmillä.

Rekisteritietoihin on pääsy vain palvelun laillisilla käyttäjillä, tarkastelu edellyttää käyttäjältä henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Kaikki rekisterissä oleva tieto on salassapidon alaisuudessa.

10 Tarkastusoikeus 

Asiakkailla ja niiden yhteyshenkilöillä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat asiakastiedot. Pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja se osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista   

Asiakkailla ja niiden yhteyshenkilöillä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta tai asiakastiedon poistamista. Pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja se osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet   

Noudatamme kaikessa asiakas- ja henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä tietosuoja asetuksen asettamia vaateita.

 

Ostoskorisi

Ostoskorisi on tyhjä


© Elaintarvikekauppa.fi 2018 Rekisteriseloste